Športové triedy

Akadémia MŠK Žilina veľmi úzko spolupracuje s dvomi žilinskými školami:


Hráči MŠK Žilina, ktorí hrávajú v žiackych kategóriách, navštevujú Základnú školu v Závodí. 

Stredná športová škola s viacerými odbormi je veľmi dôležitou zložkou v dorasteneckých kategóriách MŠK Žilina. 

Vyučovací proces je obohatený o športové prípravy so zameraním na zdatnostný potenciál hráčov cez plavecký tréning a nešpecifické gymnastické a atletické podnety, ktoré vykonávajú s našimi hráčmi špecialisti v danom obore. 

Futbaloví tréneri sú súčasťou vyučovacieho procesu a veľmi úzko spolupracujú na tvorbe osobnosti športovca.