VEDENIE KLUBU

MŠK Žilina je akciovou spoločnosťou. Jediným akcionárom je Preto spol. s.r.o.


orgány spoločnosti


dozorná rada

 • Ing. Jozef Antošík – predseda
 • JUDr. Miroslav Bobák – člen
 • Ing. Marián Majtán – člen

Predstavenstvo

 • Mgr. Marek Majtán – predseda / riaditeľ MŠK Žilina, a.s.
 • Ing. Jozef Michalko – člen
 • Ing. Radovan Šútora – člen

 • Športový manažér: Ing. Karol Belaník
 • Športový riaditeľ mládeže: Mgr. Jaroslav Bačík
 • Sekretár mládeže: Vladimír Wänke
 • Manažér pre medzinárodné vzťahy: Ing. Peter Pekara
 • Ekonóm: Ing. Pavol Hucík
 • Manažérka nákupu: Zuzana Smiešková
 • IT manažér / Ticketing: Martin Hikaník
 • Marketingový manažér: Ing. Juraj Vitko
 • Sekretariát / marketing: Mgr. Martina Števková
 • Mediálny manažér: Mgr. Martin Kollár
 • Technický manažér / hlavný usporiadateľ: Artúr Pivko, Mgr. Juraj Ondák
 • Bezpečnostný manažér: Mgr. Ján Ukrop