Akreditácie

Pri aktuálnej mimoriadnej situácii je potrebné sa pred každým zápasom osobitne akreditovať (platí aj pre celosezónne akreditácie).

Na základe aktuálnych nariadení kompetentných orgánov sa smie zápasov Fortuna ligy, ktorá má výnimku, zúčastniť iba osoba, ktorá bude v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 7 dní. Akceptované je aj oficiálne potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 v predošlých troch mesiacoch, resp. potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu Covid-19.

Toto nariadenie sa týka všetkých účastníkov podujatia, teda aj zástupcov médií.


MEDIÁLNY MANAŽÉR

Martin Kollár
martin.kollar@mskzilina.sk
+421 905 486 228


Akreditačné pravidlá

Pre domáce stretnutia MŠK Žilina platí celosezónna alebo jednorazová klubová akreditácia, o ktorú môžete žiadať po vyplnení akreditačného formuláru na našom webe.

O jednorazovú akreditáciu je možné požiadať najneskôr 24 hodín pred výkopom stretnutia.

MŠK Žilina si vyhradzuje právo neudeliť akreditáciu, prípadne odobrať už udelenú akreditáciu.


Pre akreditovaných novinárov a fotografov

Vyzdvihnutie jednorazových akreditácií prebieha pri recepcii hotela Holiday Inn 90 minút pred výkopom stretnutia a otvorenie press centra 90 minút pred začiatkom stretnutia. Celosezónne akreditácie vydáva osobne len mediálny manažér MŠK Žilina.
Kapacita novinárskej časti západnej tribúny je 186 miest.


Press centrum

V Press centre je potrebné riadiť sa pokynmi hostesky, ktorá zároveň vydáva fotovesty povinné k vstupu na trávnik. Vyzdvihnúť si ich môžete po otvorení Press centra. Počas zápasov je možné fotografovať len za bránami a zakazuje sa pohyb okolo tímových lavičiek. 

Vstupom do Press centra MŠK súhlasíte s dodržiavaním vyššie uvedených pravidiel. 


Akreditačný formulár

Akretidácie