\ Návštevný poriadok » Vstupenky » MŠK Žilina

Návštevný poriadok

Návštevný poriadok športového podujatia na Štadióne MŠK Žilina, a.s.


Futbalový klub MŠK Žilina, a.s., so sídlom ul. Športová 9, Žilina, IČO 364 19 320 vydáva podľa zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Návštevný poriadok športového podujatia, ktorý sa vzťahuje na futbalové stretnutia (ďalej len „podujatie") organizované klubom MŠK Žilina, a.s., v športovom zariadení futbalový štadión, ul. Športová ulica 9. 010 01 Žilina (ďalej len „športové zariadenie").

Účelom Návštevného poriadku športového podujatia je bezpečnosť, ochrana zdravia a majetku účastníkov podujatia a ochrana športového zariadenia a majetku, ktorým je športové zariadenie vybavené.

Návštevný poriadok športového podujatia určuje záväzné pravidlá správania sa účastníkov na podujatí.NÁVŠTEVNÝ PORIADOK (SK)

VISITING RULES (ENG)