Spolupráca

Výchova hráča si vyžaduje komplex viacerých podnetov, a nakoniec aj tak rozhodne detail. Preto spolupracujeme s viacerými odborníkmi, ktorí vedia zúroči tento detail a posunú hráča na vyššiu úroveň.


Akadémia MŠK Žilina spolupracuje s viacerými odborníkmi:

Tréningový proces dopĺňame o prvky z filozofie Coerver Coaching.

Stravovanie ubytovaných hráčov a individuálne konzultácie o výžive vykonáva pani Šimúnová.


Akadémia MŠK Žilina využíva v tréningovom procese rôzne softvéry:

Výkonnos hráčov monitorujeme pomocou Catapultu.

Na analýzu tréningového procesu a zápasov využívame Panoris.

Rýchlos meráme pomocou fotobuniek od Microgate