Venujte 2% z Vašich daní pre nové talenty Akadémie MŠK Žilina

Znova prichádza obdobie, kedy máte možnosť poukázať 2% z vašich daní na najmenších futbalistov nášho klubu, na nové žltozelené nádeje.

Akadémia MŠK Žilina dáva už dlhodobo možnosť rozvoja mladým talentom, pričom mládež a deti sú zaradené v kategóriách od U8 až po U19 a prinášajú viditeľné výsledky a početné zastúpenie odchovancov v "A"-tíme. To nás robí výnimočnými, nielen na Slovensku, ale rozpoznateľnými aj na svetovej futbalovej mape.

Podporou vášho podielu z dane z príjmov (2%) nám preto umožníte aj naďalej vytvárať a zlepšovať podmienky pre rozvoj mladých športovcov a nových talentov v MŠK.

ĎAKUJEME, ŽE PODPORUJETE ŽLTOZELENÚ MLÁDEŽ.


PREČO AKADÉMIA MŠK?

O kvalite našej akadémie svedčia samotné výsledky:

 • úspešné odchody našich odchovancov a bývalých hráčov do popredných európskych tímov a líg: napr. Marek Mintál, Milan Škriniar, Jakub Kiwior, Dušan Kuciak, Tomáš Hubočan, Peter Pekarík, Denis Vavro, Dávid Hancko, Samuel Mráz, László Bénes, Martin Dúbravka, Róbert Boženík, Róbert Mazáň, Michal Škvarka, Nikolas Špalek, Miroslav Káčer, Dominik Holec, Martin Králik, Vahan Bichakhchyan, Ján Bernát, Dawid Kurminowski, Branislav Sluka (hosťovanie), Patrik Myslovič (hosťovanie).
 • pravidelné majstrovské tituly v mládežníckych kategóriách, pričom naše tímy sa zúčastňovali v posledných rokoch aj Československého pohára vo futbale.
 • historická prezentácia nielen žilinského, ale celého mládežníckeho futbalu na Slovensku v UEFA Youth League (mládežníckej Lige majstrov), kde sme sa počas minulej sezóny prebojovali vôbec ako prvý slovenský tím do osemfinále a neboli sme ďaleko od ďalšieho postupu.
 • MŠK Žilina posledných päť ročníkov reprezentujú aj nežnejšie polovičky. MŠK tak už má aj svoje šošonky, ktoré hrdo reprezentujú klub v kategórii žien, dorasteniek i žiačok.
 • významné zastúpenie našich mládežníckych hráčov, hráčok v reprezentáciách SR v aktuálnej sezóne 2021/2022:
  • reprezentácia U21/20 - 11 hráčov, U19 - 6 hráčov, U18 - 7 hráčov, U17 - 9 hráčov, U16 - 7 hráčov, U15 - 5 hráčov, WU17 -  2 hráčky, WU15 - 2 hráčky
 • naše mládežnícke družstvá sa zúčastňujú aj na množstve medzinárodných turnajov s kvalitnými výsledkami, napr.: turnaj organizovaný naším klubom MŠK Žilina - obnovený turnaj o pohár Marka Mintála či novo založený Škriniar Cup.
  • Ďalej absolvovali medzinárodný turnaj v Chorvátsku, Taliansku, Česku, Poľsku, Slovinsku, Nemecku, Spojených arabských emirátoch, Rusku či Maďarsku.
 • najpočetnejšie zastúpenie "Šošonov" (našich odchovancov a bývalých hráčov) na reprezentačných zrazoch SR "A" - Dušan Kuciak, Martin Dúbravka, Dominik Holec, Tomáš Hubočan, Peter Pekarík, Denis Vavro, Róbert Mazáň, Dávid Hancko, Milan Škriniar, László Bénes, Róbert Boženík, Samuel Mráz, Ľubomír Belko, Adrián Kaprálik, Tomáš Nemčík, Patrik Leitner, Patrik Myslovič, Matúš Rusnák, Dávid Ďuriš.

AKO DAROVAŤ 2%?

ZAMESTNANEC

Prinášame vám postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

postup krokov na poukázanie 2% (3%)

1. Požiadajte zamestnávateľa po výplate za 03/2023, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

3. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

Prosíme o zaškrtnutie v tlačive - súhlas so zaslaním Vašich údajov, keďže bez týchto údajov nebudeme môcť Vami poslanú sumu prideliť nášmu klubu.

Zároveň Vás prosíme o zaslanie informácie o venovaní % z dane na mailovú adresu: venuj2@mskzilina.skDo mailu stačí uviesť zaslanú sumu a meno.

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.


FYZICKÁ OSOBA

Prinášame vám postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si za rok 2022 samé podávajú daňové priznanie v roku 2023.

postup krokov na poukázanie 2%

1. Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa:

a) v daňovom priznaní typu A je to strana 5 – VIII. oddiel

b) v daňovom priznaní typu B je to strana 12 – XII. oddiel

Údaje potrebné na vyplnenie sú nasledovné:

Obchodné meno (Názov): One for all, občianske združenie
Právna forma: Občianske združenie,
odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov

IČO/SID: 30858151
Sídlo: Tomášiková 19081/28, Bratislava-Ružinov 821 01

3. Prosíme o zaškrtnutie v tlačive - súhlas so zaslaním Vašich údajov, keďže bez týchto údajov nebudeme môcť Vami poslanú sumu prideliť nášmu klubu.

Zároveň Vás prosíme o zaslanie informácie o venovaní % z dane na mailovú adresu: venuj2@mskzilina.skDo mailu stačí uviesť zaslanú sumu a meno.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2023) na váš daňový úrad a v tomto termíne zaplaťte daň z príjmov.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!


PRÁVNICKÁ OSOBA

Prinášame vám postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2023.

postup krokov na poukázanie 2%

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2022 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2022 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú uvedené kolónky na strane 12 - VI. časť na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa

Údaje potrebné na vyplnenie sú nasledovné:

Obchodné meno (Názov): One for all, občianske združenie

Právna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov

IČO/SID: 30858151

Sídlo: Tomášikova 19081/28, Bratislava - Ružinov 821 01

Prosíme o zaškrtnutie v tlačive - súhlas so zaslaním Vašich údajov, keďže bez týchto údajov nebudeme môcť Vami poslanú sumu prideliť nášmu klubu.

Zároveň Vás prosíme o zaslanie informácie o venovaní % z dane na mailovú adresu: venuj2@mskzilina.skDo mailu stačí uviesť zaslanú sumu a meno.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne zaplaťte daň z príjmov.


Ďakujeme VÁM!

Facebook