Akadémia MŠK | Prijímačky do 5. športovej triedy

Oznamujeme, že prijímacie konanie do 5. športovej triedy MŠK Žilina v školskom roku 2023/2024 v ZŠ s MŠ Školská 49 – Závodie sa uskutoční vo štvrtok 25. mája 2023 o 16:00 hod.


Miesto: Športový areál MŠK Žilina, Hričovská 226, 010 01 Žilina-Strážov

Prezentácia bude od 15:30-15:55 hod. v areáli Akadémie MŠK v Strážove. Výber je určený pre chlapcov narodených v rokoch 2012 a 2013 (žiaci, ktorí momentálne navštevujú 3./4./5.ročník ZŠ 2022/2023).

Je potrebné si doniesť športové oblečenie, obuv (kopačky) a fľašu s pitným režimom. V šatni je možnosť osprchovať sa. Testovanie prebehne na umelej tráve.


Kontakt: Viktor Miko

mobil: +421 903 529 727

E-mail: viktor.miko@mskzilina.sk

Na daný e-mail (hráči / žiaci mimo klubu MŠK Žilina) je potrebné poslať vyplnené dokumenty (viď nižšie) najneskôr do utorka 23.05.2023.

POZNÁMKA: Hráči, ktorí aktuálne hrajú v klube MŠK Žilina, odovzdávajú vyplnené dokumenty priamo svojmu trénerovi kategórie na tréningu najneskôr do utorka 23.05.2023.

  • U11 (2012) tréner Stanislav Lagovský
  • U10 (2013) tréner Peter Zubka

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE TU

  1. Informovaný súhlas pre prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy (vyplní rodič a potvrdí aj lekár).
  2. Prihláška do 5.ŠT 2023/2024  (vyplní rodič)