Znova môžete venovať 2% z Vašich daní pre nové talenty Akadémie MŠK Žilina

Opäť prichádza obdobie, kedy máte možnosť poukázať 2% z vašich daní na najmenších futbalistov nášho klubu, na nové žltozelené nádeje. 

Podporou vášho podielu z dane z príjmov (2%) nám umožníte aj naďalej vytvárať a zlepšovať podmienky pre rozvoj mladých športovcov a nových talentov v MŠK.

Upozorňujeme, že na aktuálny rok 2024 sa zmenili naše údaje, na ktoré môžete poukázať svoje 2%. Detailné informácie nižšie.


PREČO AKADÉMIA MŠK?

Akadémia MŠK Žilina dáva už dlhodobo možnosť rozvoja mladým talentom, pričom mládež a deti sú zaradené v kategóriách od U8 až po U19 a prinášajú viditeľné výsledky a početné zastúpenie odchovancov v "A"-tíme. 

To nás robí výnimočnými, nielen na Slovensku, ale rozpoznateľnými aj na svetovej futbalovej mape.


AKTUALIZOVANÉ ÚDAJE PRE TENTO ROK:

Názov: Akadémia MŠK Žilina

IČO: 36133591

Právna forma: Občianske združenie

Ulica: Športová 567/9

Mesto: Žilina

PSČ: 01001

Bankový účet: SK9602000000002807953055, Všeobecná úverová banka, a.s.


TU si môžete stiahnuť VYHLÁSENIE pre FO – zamestnancov (už predpísané pre našu akadémiu) na aktuálne obdobie.


Kompletné informácie i podrobný popis úkonov pre zamestnancov, fyzické i právnické osoby prinesieme po zverejnení oficiálnych tlačív na aktuálny rok.

Facebook