Stanovisko MŠK Žilina k neudeleniu licencie pre súťažný ročník 2020/2021
Prinášame vám oficiálne stanovisko klubu MŠK Žilina k neudeleniu licencie pre klubové súťaže UEFA a Fortuna ligy súťažného ročníka 2020/2021.

Od Prvostupňového orgánu licenčného konania (POLK) sme prijali rozhodnutie o neudelení licencie pre súťažný ročník 2020/2021. Uvedené rozhodnutie nie je právoplatné, v súčasnej dobe analyzujeme odôvodnenie tohto rozhodnutia. Momentálne nám plynie zákonná lehota, ktorá končí 12. júna 2020. Počas nej budeme analyzovať všetky možnosti.