Riaditeľka ZŠ Závodie Eva Kubová: ”Všetci naši úspešní žiaci to mali v hlavách upratané.”
V aktuálnom období predstavujeme klub MŠK Žilina aj cez zaujímavé osobnosti, ktoré ovplyvňujú našich futbalistov. Šošoni nie sú iba samotní hráči, ale aj ďalší dôležití ľudia, ktorí vplývajú na vývin našich mladíkov. Jednou z nich je Mgr. Eva Kubová - riaditeľka ZŠ Závodie, v ktorej sa vyučujú hráči Akadémie MŠK Žilina v športových triedach.

Majú šošoni v škole úľavy? Akým žiakom bol Milan Škriniar, Martin Králik či Miroslav Káčer?


škola s najväčším počtom reprezentantov

Základná škola s materskou školou na Školskej ulici 49 v Žiline je pre Akadémiu MŠK Žilina strategickým partnerom v rámci spolupráce športových tried na druhom stupni.

O spojení MŠK Žilina a ZŠ Závodie nám porozprávala riaditeľka základnej školy Mgr. Eva Kubová, ktorá vystriedala v tejto pozícii rovnako veľmi dôležitú osobu pre rozvoj samotnej Akadémie MŠK - Mgr. Jána Majsniara.

"Športové triedy fungujú od roku 2005. Začiatky boli náročné pre klub i nás ako školu. Borili sme sa so všetkým, možno niektorí učitelia nevedeli prijať športovcov ako takých, neboli vtedy vytvorené ešte ani dostatočné podmienky na akadémii, čo sa týka riadenia vyučovacieho procesu. Hráči vtedy ešte samostatne dochádzali, chodili na tréningy do Strážova. Teraz je to na špičkovej úrovni, všetko je vypracované do najmenších detailov. Vidím tam za tých pätnásť rokov výrazný posun," myslí si aktuálna riaditeľka.

S istotou môžeme tvrdiť, že žiadna základná škola nemá toľko reprezentantov Slovenska ako práve škola v Závodí. Práve Eva Kubová sa stala prvou triednou učiteľkou premiérovej športovej triedy v Závodí v roku 2005.

"Začínam veriť v istý osud. Dokopy pätnásť rokov som zatiaľ bola triednou učiteľkou športových tried, ktoré navštevujú futbalisti MŠK - čo trieda, to top hráč. V prvej triede Milan Škriniar, Mates Králik, v druhej sa vypracoval Robo Boženík a Roland Gerebenits, v tej aktuálnej rastú znova ďalšie zaujímavé talenty. Takže určite sa môžeme pýšiť veľkým množstvom reprezentantov," hovorí pani riaditeľka, ktorá tak má bohaté skúsenosti s bývalými i súčasnými šošonmi. "Pre mňa osobne sa s tými chalanmi dá super pracovať, majú paradoxne oveľa väčšiu disciplínu, motiváciu, drive a pred sebou už vidia hráčov, ktorí to dokázali a sú pre nich vzormi. Keď si nastavíme pravidlá, dodržiavajú ich, pretože by inak nemohli ísť na tréning či zápas. Zažili sme za tie roky veľa situácií, napríklad jednému z hráčov bolo na vyučovaní zle, vy ako učiteľ chcete volať rodičovi, ale chalan nechce, pretože má popoludní tréning, ktorý nechce vynechať. Futbalisti majú iní prístup než ostatní žiaci. Majú pred sebou vytýčenú cestu - futbal a vzory, ktoré ich ťahajú dopredu. Príkladmi ako Škriniar a ďalší chalani vidia, že sa to dá."


nemajú to jednoduché, ale úľavy neexistujú

Ako pri klasickom fungovaní základnej školy vyzerá vyučovací proces mladých šošonov? "Člen Akadémie MŠK, ktorý je ubytovaný v Strážove, má zabezpečený dovoz mikrobusom. Spoločne tak prichádzajú všetci šošoni do školy, mávajú aj nulté hodiny, práve kvôli popoludňajším tréningom. Pravidelne majú preto aj posunuté obedy - napríklad už po piatej hodine sa idú najesť a vzápätí na to ešte majú šiestu hodinu, aby im stihlo do tréningu vytráviť. Približne od 14:00 hod. už majú tréning, my musíme prispôsobiť vyučovací proces tak, aby sme ho zladili s tréningom a aby sme stihli všetky vyučovacie hodiny. Aj preto niektoré športové triedy začínajú teda aj nultými hodinami, pretože inak by sme to nestihli. Športové triedy ale celkovo majú presne taký školský vzdelávací program ako ostatné triedy, okrem štyroch hodín športovej prípravy navyše."

Takže žiadne úľavy neexistujú... "Určite nie. Nemajú to jednoduché, to je pravda. Ani im to nezjednodušujeme, nastavili sa na tento systém. Všetci po spätnom návrate, návšteve školy ocenia, že to tak bolo. Všetci povedia - boli sme takto nastavení, boli sme tak naučení a museli sme fungovať."

Prijatiu do športových tried predchádzajú talentové skúšky v spolupráci s naším klubom. "Športová trieda oficiálne začína piatym ročníkom. Máme ale už aj štvrtákov. My na škole máme ročníky, vo futbale sú kategórie podľa ročníkov. Prelína sa to teda. Prichádzajú k nám teda už aj štvrtáci a tam je to náročnejšie skĺbiť. Snažíme sa to teda robiť tak, aby to sedelo v rozvrhu. V štvrtom ročníku sa uskutočňujú talentované skúšky, kde si klub MŠK Žilina v spolupráci s našou školou vyberá žiakov do športovej triedy, kde sú už výhradne hráči MŠK."

Následne čaká na futbalistov päť ročníkov druhého stupňa. "Pred triednymi učiteľmi stojí rovnako neľahká úloha - skĺbiť novovzniknutú triedu v piatom ročníku. Piaty ročník je náročný najmä pre chalanov, ktorí k nám prídu z inej školy. Naši štvrtáci už majú nastavené podmienky a vedia, čo ich približne čaká. Poväčšine sú žiaci, futbalisti z okolitých škôl slabšie pripravení ako naši žiaci, preto musíme s učiteľmi zabrať, aby sa chalani dostali na požadovanú úroveň. Milan Škriniar napríklad prišiel až v 7. ročníku, čo je tiež veľmi komplikované - noví učitelia, nový kolektív. Preto je príchod v hociktorom ročníku tejto päťročnice sťažený."


športovci aj nešportovci vystrájajú

Poďme k futbalistom a ich školským povinnostiam. Ako sa pozeráte na hráčov z pohľadu známok? "Žiaden futbalista nebude stopercentný jednotkár, nebude len trojkár alebo štvorkár. Snažíme sa u každého individuálne pracovať. Ak je to jednotkár, tak ho podporujeme a nechceme, aby skĺzol na dvojky. Ak je to dvojkár, trojkár a slušný športovec, nebudeme od neho očakávať jednotky. Očakávame však znova, aby si udržal dvojky, trojky a neskĺzol nižšie. Toto je naša filozofia a osvedčuje sa nám to. Každý triedny učiteľ to musí odhadnúť správne - áno, tento má na viac a treba ho povzbudiť, alebo naopak dbať, aby neskĺzol na horšie známky. A čo sa týka správania? Vystrájajú športovci aj nešportovci. Vždy sa to dá riešiť, prevláda autoritatívny prístup v spojení s kamarátskym."

Určite sú chalani iní na trávniku a iní v školských laviciach. Akými žiakmi boli tí najznámejší absolventi vašej školy? "Každý bol špecifický. Z prvej triedy - Miňo Škriniar bol spolu s Martinom Králikom veľmi ctižiadostivý, zodpovedne plnili svoje úlohy ako žiaka tak aj športovca. Vtedy sme nemohli vedieť, kto z nich bude hviezda. Treba to správne skĺbiť a napriek tomu to nie vždy môže vyjsť. Vždy preto prizvukujem chalanom, aby mysleli aj na zadné vrátka. Ťažko sa im to vysvetľuje, keďže futbal je ich jednoznačnou prioritou. Každý jeden hráč bol teda svojský. Keď mu nešla matematika, vynikal zas v niečom inom. Robo Boženík vynikal v anglickom jazyku, ktorý som ho učila. Vedel, že to bude v živote potrebovať. Viacerí bývalí žiaci si až teraz uvedomujú dôležitosť cudzieho jazyka. V dnešných dňoch sú si toho mladí futbalisti vedomí, netreba ich do toho špeciálne tlačiť."

Boli vaši niekdajší žiaci aj u riaditeľa, vyviedli niečo špeciálne? "Určite povyvádzali všeličo, ale nikdy to nedošlo až k zníženým známkam zo správania. Neboli to veľké priestupky. Trestami pre nich boli nútené absencie na tréningu či zápasoch. Ako som spomínala vyššie, nemusíme mať čistých jednotkárov, ktorí všetko ovládajú. Predovšetkým sa musia vedieť správať. Snažíme sa teda hráčom pomôcť nastaviť si hranice a zároveň tam funguje úzka spolupráca trénerov s triednymi učiteľmi. Aj toto sa za tie roky výrazne posunulo a dnes je to v takom štádiu, že ani riaditeľ akadémie nemá problém prísť do školy a riešiť situáciu v prospech všetkých."

Aký je podľa vás recept ako uspieť vo futbale aj vďaka škole a školským povinnostiam? "Všetkých terajších úspešných hráčov, a teda našich bývalých žiakov spája jedno - mali to v hlave "upratané". Vedeli, čo chcú a išli si za svojím cieľom."


učitelia = fanúšikovia klubu

Prešli ste si tromi futbalovými triedami, s ktorými ste strávali dokopy 15 rokov. Ako sa postupom času menia futbaloví žiaci? "Generácia sa mení, určite to nestagnuje. Podľa mňa to pociťujeme všetci v spoločnosti. V globále sú to však rovnakí žiaci s plusmi i mínusmi. Je to vždy ovplyvnené dobou. Prístup k učeniu je viac-menej rovnaký. Jasné, každý sa chce niekedy uliať, ale to je normálne u všetkých žiakov, nielen športovcov."

Stanú sa teda z učiteľov aj fanúšikovia mladých hráčov, klubu MŠK? "Ja osobne klubu fandím, chodím na všetky zápasy chalanov, každý víkend si vytipujem triedu a idem ich povzbudiť. Žijem s tými chalanmi. Sú učitelia, ktorí nechodia a nemajú taký prehľad o futbalových žiakoch. Potom aj ťažšie chápu, čo musí športovec zažívať a čím si musí prejsť. Ako triedna učiteľka som sa vždy snažila posunúť kolegom aj informácie ohľadom futbalu - že mali náročný zápas, prišli zo zápasu až v noci, aby na to brali ohľad, pretože sa nemali kedy zodpovedne pripraviť..."

Momentálne sú ale žltozelení bez futbalu, ako prebieha vyučovanie teraz? "Žiaci majú domácu prípravu a učitelia vysvetľujú nové látky online cez videokonferencie. Je to pre každého náročné, postupne sme sa však prispôsobili situácii a pracujeme najlepšie, ako sa dá."


vracajú sa s radosťou

Základná škola v spolupráci s klubom pravidelne organizuje aj besedy bývalých žiakov, ktorí sú teraz, resp. boli hráčmi "A"-tímu. Hráči ako Branislav Sluka, Michal Klec, Roland Gerebenits, Martin Králik, Milan Škriniar, Miro Káčer a mnoho ďalších mohlo osobne predať svoje skúsenosti mladším nasledovníkom na spoločnej diskusii.

"Navštevujú nás prevažne chalani, ktorí chodili do našej školy. Mali sme tu však aj Viktora Pečovského či Jara Mihalíka. Je to veľmi motivujúce pre mladších, keď na pôde školy uvidia svojich "starších spolužiakov". Chalani sa sem však nevracajú iba v rámci besied. Aj napriek ich vyťaženosti sme v kontakte. Aj teraz, keď už sú dospelí, sa ich snažím povzbudiť po prehratom zápase. Potom mi to vrátia napríklad nečakanou návštevou v škole ako Miro Káčer, ktorý ma prišiel pozrieť na hodinu angličtiny."

Ďalšou pripomienkou úspešných žiakov je nástenka, ktorá sa v chodbách základnej školy ešte rozrastie.

"Už teraz tam máme podpísané kartičky chalanov. Počas tohto roku, kedy som nastúpila do pozície riaditeľa, chcem rozšíriť aktuálnu nástenku. Vo vestibule školy chceme spraviť veľkú galériu najúspešnejších športovcov školy. Z každého ročníka, na základe návrhu trénerov a triedneho učiteľa, vyberieme dvoch-troch, ktorí sa dostanú do tejto galérie. Pre žiakov dennodenne sa pozerajúcich na svoje vzory je to inšpirujúce. Však ich idoli sa prechádzali pred niekoľkými rokmi rovnakými chodbami ako oni teraz," dodáva riaditeľka ZŠ Závodie Eva Kubová.