Futbalový klub MŠK Žilina ukončil proces likvidácie
Vyhlásenie vedenia klubu MŠK Žilina k ukončeniu procesu likvidácie.

MŠK Žilina a.s. ukončil proces likvidácie 30. júna 2020. Počas procesu likvidácie znížil likvidátor záväzky spoločnosti na prijatežnú mieru a vykonal opatrenia na zníženie nákladov. 

Oddlženie a znížené náklady vytvorili predpoklady, aby klub mohol s nižším rozpočtom pokračova vo všetkých súažiach aj v nasledujúcej sezóne. Ešte pred vystúpením z likvidácie licenčná komisia udelila 24. júna 2020 klubu licenciu na nasledujúcu sezónu. 

Od 1. júla bude riaditežom klubu Ing. Karol Feranec, ktorý je zároveň členom predstavenstva MŠK Žilina a.s.