Futbalový klub MŠK Žilina ukončil proces likvidácie
Vyhlásenie vedenia klubu MŠK Žilina k ukončeniu procesu likvidácie.

MŠK Žilina a.s. ukončil proces likvidácie 30. júna 2020. Počas procesu likvidácie znížil likvidátor záväzky spoločnosti na prijateľnú mieru a vykonal opatrenia na zníženie nákladov. 

Oddlženie a znížené náklady vytvorili predpoklady, aby klub mohol s nižším rozpočtom pokračovať vo všetkých súťažiach aj v nasledujúcej sezóne. Ešte pred vystúpením z likvidácie licenčná komisia udelila 24. júna 2020 klubu licenciu na nasledujúcu sezónu. 

Od 1. júla bude riaditeľom klubu Ing. Karol Feranec, ktorý je zároveň členom predstavenstva MŠK Žilina a.s.

Instagram feed #mskzilina