FO - 2% z Vašich daní pre nové talenty Akadémie MŠK Žilina
Tak ako každý rok, tak aj teraz máte možnosť poukázať 2% z vašich daní na najmenších futbalistov nášho klubu.

Prinášame vám postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si za rok 2020 samé podávajú daňové priznanie v roku 2021.


postup krokov na poukázanie 2%

1. Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.


b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa:

a) v daňovom priznaní typu A je to strana 5 – VIII. oddiel

b) v daňovom priznaní typu B je to strana 12 – XII. oddiel

Údaje potrebné na vyplnenie sú nasledovné:

Obchodné meno (Názov): One for all, občianske združenie
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 30858151
Sídlo: 821 08 Bratislava-Ružinov, Kvačalova 16791/10


3. Prosíme o zaškrtnutie v tlačive - súhlas so zaslaním Vašich údajov, keďže bez týchto údajov nebudeme môcť Vami poslanú sumu prideliť nášmu klubu. 

Zároveň Vás prosíme o zaslanie informácie o venovaní % z dane poslať na e-mailovú adresu: venuj2@mskzilina.sk

Do mailu stačí uviesť zaslanú sumu a meno.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na váš daňový úrad a v tomto termíne zaplaťte daň z príjmov.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!


Ďakujeme!

Fotogalérie