Biela Pastelka znova so Šošonmi | Ďakujeme

V piatok popoludní ste mohli na pešej zóne stretnúť maskota Šošona a hráčov MŠK Žilina. Nielenže sa s vami ochotne odfotili, no tentoraz ako dobrovoľníci pomáhali veľmi dôležitej a potrebnej veci. 

Piatok, 22. september bol totiž dňom verejnej zbierky Biela Pastelka, ktorá pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím. No a naši chalani sa už niekoľkýkrát zapojili do tejto zbierky ako dobrovoľníci na čele s kapitánom Jánom Minárikom.


Ďakujeme, že ste prispeli na dobrú vec.


komu pomáhame?

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. 

Má takmer 3 000 členov združených v 50 základných organizáciách. Poslaním združenia je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje klientom bezplatne vo všetkých krajoch Slovenska. 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bola založená 7. apríla 1990. Viac o organizátorovi zbierky.

Facebook