Informácie o štadióne pre divákov, novinárov a médiá

Celková kapacita Štadióna MŠK po najnovšej rekonštrukcii a modernizácii pred sezónou 2016 /2017 je 11 258 miest na sedenie. Z toho: VIP 1384 miest, biznis boxy 147 miest, prezidentská lóža 20 miest, novinári a TV komentátori 186 miest, imobilní diváci 40 miest a sektor pre divákov hostí 601 miest.

Pred sezónou 2016 / 2017 prešiel štadión zmenou aj v pomenovaní jednotlivých sektorov, ktoré budú zjednodušene pomenované podľa abecedného poradia a vstupy do nich budú označené číslami.

Mapa štadióna pre rok 2017

Stiahnúť mapu

Západná tribúna

Kapacita západnej tribúny je 3 062 miest na sedenie, z toho biznis boxy 99 miest, VIP 529 miest, prezidentská lóža 20 miest, novinári a TV komentátori 186 miest a imobilní diváci 40 miest (9 diváckych sektorov – A, B, C, D, E, VIP-C,VIP-D, 9 biznis boxov (1-9) a novinársky sektor - PRESS. Tribúna má dva bufety. Jeden pre sektory A, B, C a jeden pre sektory D, E. VIP sektory a biznis boxy majú vlastné zázemie pre občerstvenie a vlastný vchod (cez Parkovací dom – VSTUP / GATE Biznis).

Východná tribúna

Kapacita východnej tribúny je 3 581 miest na sedenie, z toho V.I.P. 855 miest (9 diváckych sektorov – J, K, L, M, N, O, VIP-K, VIP-L, VIP-M). Práve vo VIP sektoroch je umiestnený Rodinný sektor – zábava pre najmenších šošonov spolu s animátormi z Detského sveta OC Mirage. Okrem nich je na tribúne TV štúdio umiestnené v strede tribúny v hornej časti. Tribúna má dva bufety. Jeden pre sektory J, K, L a jeden pre sektory M, N, O. Rodinný sektor má vlastné zázemie pre občerstvenie.

Južná tribúna

Kapacita južnej tribúny je 2 262 miest na sedenie v štyroch diváckych sektoroch – F, G, H, I +3 biznis boxy (spolu 48 miest. Tribúna má dva bufety v horných častiach tribúny. Jeden pre sektory F, G a jeden pre sektory H, I. Biznis boxy majú vlastné zázemie pre občerstvenie.

Severná tribúna

Kapacita severnej tribúny je 2 353 miest na sedenie. Tribúna má 3 divácke sektory – P, R, S. Sektor P je vyhradený pre divákov hostí. Jeho kapacita je 601 miest. Tribúna má dva bufety, jeden pre sektory R, S a zvlášť pre hosťovský sektor P.

Miesta pre imobilných divákov

Miesta pre imobilných divákov sú situované na západnej tribúne v sektore E. Sú bezbariérovo prístupné pre imobilných fanúšikov na vozíkoch (aj pre elektrické vozíky) a majú k dispozícii samostatné WC určené len pre imobilných divákov. Občerstvenie je možné na požiadanie zabezpečiť donáškou z bufetu prostredníctvom usporiadateľskej služby. Prístupová trasa k sektoru je po ulici Športová od hotela Holiday Inn pred západnú tribúnu. Vchod do sektoru je umiestnený vpravo na konci tribúny (VSTUP / GATE 4).

Sektor pre divákov hostí

Sektor má kapacitu 601 divákov. Je umiestnený na severnej tribúne a má označenie P. Prístup k sektoru pre peších je z Ľavobrežnej ulice a následne podchodom pod severnou tribúnou. Vstupné turnikety sú na konci podchodu. Pred sektorom je parkovacia plocha P4 pre autobusy a autá divákov hostí. Vjazd na parkovaciu plochu je taktiež z Ľavobrežnej ulice.

Priestory pre novinárov a média

Priestory sú umiestnené na západnej tribúne. Prístup je po ulici Športová od hotela Holiday Inn. Priestory majú samostatný vstup v strede tribúny (PRESS). Vstup do priestorov je možný len na základe akreditácie (akreditačná karta alebo PRESS vstupenka). V priestoroch pre médiá je miestnosť PRESS s pracovným priestorom, miestnosťou pre píšucich novinárov, miestnosťou pre fotografov a vlastné WC. Priestory priamo nadväzujú na pracovné miesta na tribúne, ktoré sú vybavené pracovnými pultmi s elektrickými zásuvkami a prípojkami na internet. Samostatné miesta sú vyčlenené pre TV komentátorov. Z miest na tribúne je priamy prístup do mixzóny a pre fotografov na hraciu plochu. Miestnosť PRESS je vybavená kopírkou, el. zásuvkami a pripojením na internet. Miestnosť pre fotografov je vybavená el. zásuvkami a pripojením na internet. Všetky priestory pre novinárov a médiá sú pokryté WIFI signálom. Nad samotnými miestami na tribúne pre novinárov je plošina pre kameramanov (prístup popri réžii). Na protiľahlej východnej tribúne je umiestnené samostatné TV štúdio s plošinou pre kamery. Štúdio je vybavené el. zásuvkami, pripojením na internet a sociálnym zázemím.

Vstupy / Gates

Všetky vstupy pre divákov na štadión sú vybavené turniketmi so snímačmi vstupenky alebo permanentky. Rovnako ako sektory, tak aj jednotlivé vstupy prešli pred sezónou 2016 / 2017 zmenou, a to zjednodušeným očíslovaním. (viď mapka vyššie). Každý divák prejde na svoju vstupenku resp. permanentku do svojho sektoru iba cez príslušný vchod a turniket, ktorý je vyznačený na vstupenke. Pre príklad: so vstupenkou na západnú tribúnu do sektoru E sa fanúšik dostane len cez turniket určený pre vstup na západnú tribúnu do sektoru E (VSTUP / GATE 4). Ostatné turnikety vstupenku nebudú akceptovať.

Prístupové trasy k jednotlivým vchodom a turniketom

Západná tribúna – ku všetkým vchodom (VSTUP / GATE 1-4 + Biznis) je prístupová trasa po Športovej ulici od hotela Holiday Inn, parkovanie na P1.
VSTUP / GATE 1 – pre sektory VIP-C (ľavá strana tribúny – za parkovacím domom) VSTUP / GATE 2 – pre sektory A, B, C (ľavá strana tribúny) VSTUP / GATE Biznis – pre biznis boxy (cez parkovací dom) VSTUP / GATE 3 – pre sektor VIP-D (pravá strana tribúny) VSTUP / GATE 4 – pre sektory D, E (pravá strana tribúny)

Východná tribúna – ku všetkým vchodom je prístupová trasa po Uhoľnej ulici (od železničného podjazdu, popri zimnom štadióne), parkovanie na P3.
VSTUP / GATE 6 a 8 – pre sektory VIP-K, VIP-L, VIP-M (po schodoch na poschodie) – Rodinný sektor VSTUP / GATE 7 – pre sektory J, K, L, M, N, O

Južná tribúna – ku vchodom je prístupová trasa po Uhoľnej ulici (od železničného podjazdu, popri zimnom štadióne), parkovanie na P3.
VSTUP / GATE 5 – pre sektory F, G, H, I aj Biznis boxy F, G, H

Severná tribúna - pre sektory R, S je prístupová trasa po Športovej ulici od hotela Holiday Inn smerom k západnej tribúne, následne smerom vľavo pomedzi Parkovací dom a západnú tribúnu a na jej konci vpravo za rohom.
VSTUP / GATE 10 – pre sektory R, S VSTUP / GATE 9 – pre P (sektor hostí)
Severná tribúna – sektor P (sektor pre hostí) – prístup k vstupu do sektoru hostí P je pre peších z Ľavobrežnej ulice a následne podchodom pod severnou tribúnou. Vstupné turnikety sú na konci podchodu.

Severná tribúna sektor hostí - prístup k vstupu do sektoru hostí D je pre peších z ulice Ľavobrežná a následne podchodom pod severnou tribúnou. Vstupné turnikety sú na konci podchodu.

Pokladne

Na Štadióne MŠK sú v prevádzke dve pokladne:

Pokladňa 1 (Uhoľná ulica), na južnej tribúne, slúži ako hlavná, otvorená je aj v dni mimo zápasu. Viac info v sekcii vstupenky.
Pokladňa 2 (Športová ulica) je otvorená iba v deň zápasu.

Parkovanie

Od stredy 31. mája 2017 sa na parkoviskách Štadióna MŠK spúšťa nový parkovací systém (viď mapka), ktorý bude využívať nové vstupy pri západnej ako aj východnej tribúne s turniketmi (podobné ako v nákupných centrách). Parkovací systém bude rozlišovať režim počas futbalových zápasov a mimo nich.

REŽIM POČAS ZÁPASOV

ZÁPASY „A"-TÍMU:

Parkovisko P3 (za východnou tribúnou) – bezplatné pre všetkých fanúšikov

Parkovisko P1 (pred západnou tribúnou) – vyhradené pre držiteľov VIP permanentiek na ZT

Parkovisko P2 (parkovací dom pred ZT) – pre hráčov, realizačný tím, delegované osoby, návštevníkov business boxov a určených hostí

ZÁPASY „B"-TÍMU A MLÁDEŽNÍCKYCH DRUŽSTIEV:

Parkovisko P3 (za východnou tribúnou) – bezplatne pre všetkých fanúšikov

Parkovisko P1 (pred západnou tribúnou) – vyhradené pre držiteľov VIP permanentiek na ZT, pre všetkých ostatných fanúšikov spoplatnené bežnou tarifou, tzn. návštevník, ktorý bude chcieť parkovať pred ZT, bude platiť v zmysle cenníka (viď nižšie)

REŽIM MIMO ZÁPASOV

Všetky parkoviská v areáli Štadióna MŠK Žilina budú spoplatnené bežnou tarifou v zmysle cenníka (viď nižšie). Viac informácii pre návštevníkov poskytnú priamo firmy a prevádzky sídliace na Štadióne MŠK Žilina.

Prevadzkovy poriadok parkoviska

UPOZORŇUJEME, ŽE PLATBA JE MOŽNÁ IBA PLATOBNOU KARTOU!