Informácie o štadióne pre divákov, novinárov a médiá

Celková kapacita štadióna je 11 313 miest na sedenie. Z toho: V.I.P. 1607 miest, biznis boxy 128 miest, prezidentská lóža 20 miest, novinári a TV komentátori 102 miest (s možnosťou rozšírenia na 140 miest), imobilní diváci 40 miest a sektor pre divákov hostí 596 miest.

Západná tribúna

Kapacita západnej tribúny je 3 329 miest na sedenie, z toho biznis boxy 80 miest, V.I.P. 752 miest, prezidentská lóža 20 miest, novinári a TV komentátori 102 miest a imobilní diváci 40 miest (9 diváckych sektorov – A1, A, B, C, D, E, BI-VIP, BII-VIP, C-VIP, 6 biznis boxov a novinársky sektor). Tribúna má dva bufety. Jeden pre sektory A1, A, B a jeden pre sektory C, D, E. VIP sektory a biznis boxy majú vlastné zázemie pre občerstvenie.

Východná tribúna

Kapacita východnej tribúny je 3 579 miest na sedenie, z toho V.I.P. 855 miest (9 diváckych sektorov – A, B, C, D, E, F, B-VIP, C-VIP, D-VIP). Okrem nich je na tribúne TV štúdio umiestnené v strede tribúny v hornej časti. Tribúna má dva bufety. Jeden pre sektory A,B, C a jeden pre sektory D, E, F. VIP sektory majú vlastné zázemie pre občerstvenie.

Južná tribúna

Kapacita južnej tribúny je 2 232 miest na sedenie v štyroch diváckych sektoroch - A. B, C, D, z toho tri biznis boxy majú 48 miest. Tribúna má dva bufety. Jeden pre sektory A,B a jeden pre sektory C,D. Biznis boxy majú vlastné zázemie pre občerstvenie.

Severná tribúna

Kapacita severnej tribúny je 2 170 miest na sedenie. Tribúna má 4 divácke sektory – A, B, C, D. Sektor D je vyhradený pre divákov hostí. Jeho kapacita je 596 miest. Tribúna má dva bufety, jeden pre sektory A,B,C a zvlášť pre hosťovský sektor D.

Miesta pre imobilných divákov

Miesta pre imobilných divákov sú situované na západnej tribúne v sektore A. Sú bezbariérovo prístupné pre vozíčkárov (aj pre elektrické vozíky) a majú k dispozícii samostatné WC určené len pre imobilných divákov. Občerstvenie je možné na požiadanie zabezpečiť donáškou z bufetu prostredníctvom usporiadateľskej služby. Prístupová trasa k sektoru je po ulici Športová od hotela Holiday Inn pred západnú tribúnu. Vchod do sektoru je umiestnený vpravo na konci tribúny.

Sektor pre divákov hostí

Sektor má kapacitu 596 divákov. Je umiestnený na severnej tribúne a má označenie ST-D. Prístup k sektoru pre peších je z ulice Ľavobrežná a následne podchodom pod severnou tribúnou. Vstupné turnikety sú na konci podchodu. Pred sektorom je parkovacia plocha pre autobusy a autá divákov hostí. Vjazd na parkovaciu plochu je taktiež z ulice Ľavobrežná.

Priestory pre novinárov a média

Priestory sú umiestnené na západnej tribúne. Prístup je po ulici Športová od hotela Holiday Inn. Priestory majú samostatný vstup v strede tribúny. Vstup do priestorov je možný len na základe akreditácie (akreditačná karta alebo PRESS vstupenka). V priestoroch pre médiá je miestnosť PRESS s pracovným priestorom, miestnosť pre fotografov a vlastné WC. Priestory priamo nadväzujú na pracovné miesta na tribúne, ktoré sú vybavené pracovnými pultmi s elektrickými zásuvkami a prípojkami na internet. Samostatné miesta sú vyčlenené pre TV komentátorov. Z miest na tribúne je priamy prístup do mixzóny a pre fotografov na hraciu plochu. Miestnosť PRESS je vybavená kopírkou, el. zásuvkami a pripojením na internet. Miestnosť pre fotografov je vybavená el. zásuvkami a pripojením na internet. Všetky priestory pre novinárov a médiá sú pokryté WIFI signálom. Na protiľahlej východnej tribúne je umiestnené samostatné TV štúdio s plošinou pre kamery. Štúdio je vybavené el. zásuvkami, pripojením na internet a sociálnym zázemím.

Turniketové vstupy na tribúny

Všetky vstupy pre divákov na štadión sú vybavené turniketmi so snímačmi vstupenky alebo permanentky. Každý divák prejde na svoju vstupenku resp. permanentku do svojho sektoru iba cez príslušný vchod a turniket, ktorý je vyznačený na vstupenke. Pre príklad: so vstupenkou na západnú tribúnu do sektoru A sa fanúšik dostane len cez turniket určený pre vstup na západnú tribúnu do sektoru A. Ostatné turnikety vstupenku nebudú akceptovať.

Prístupové trasy k jednotlivým vchodom a turniketom

Západná tribúna – ku všetkým vchodom je prístupová trasa po ulici Športová od hotela Holiday Inn. Vstup do sektorov A1, A, B, BI-VIP, BII-VIP a biznis boxov je v prvej časti tribúny. Vstup do sektorov C, D, E, a C-VIP je v ľavej časti tribúny.

Východná tribúna – ku všetkým vchodom je prístupová trasa po ulici Uhoľná od železničného podjazdu. Vstup do sektorov A, B, C, D, E a F je na začiatku tribúny od ulice Uhoľná. Vstup do sektorov B-VIP, C-VIP a D-VIP je na začiatku tribúny od ulice Uhoľná po schodisku na poschodie tribúny.

Južná tribúna – ku vchodom je prístupová trasa po ulici Uhoľná od železničného podjazdu. Vstup do sektorov A, B, C, D, a biznis boxov je cez turnikety priamo z ulice Uhoľná.

Severná tribúna sektory A, B a C – ku vchodom do sektorov A, B a C je prístupová trasa po ulici Športová od hotela Holiday Inn smerom k západnej tribúne, nasledovne smerom vľavo popred západnú tribúnu a na jej konci vpravo za roh.

Severná tribúna sektor hostí - prístup k vstupu do sektoru hostí D je pre peších z ulice Ľavobrežná a následne podchodom pod severnou tribúnou. Vstupné turnikety sú na konci podchodu.

Parkovacie plochy

Parkovanie pre autobusy a autá divákov je k dispozícii na parkovacej ploche za východnou tribúnou. Parkovanie pre činovníkov futbalového stretnutia, V.I.P. divákov, ohlásených V.I.P. hostí a médiá je vyhradené na parkovisku pred západnou tribúnou. Prístupová trasa je z kruhového objazdu okolo hotela Holiday Inn po ulici Športová pred západnú tribúnu. Vjazd na parkovisko je možný len pre držiteľov parkovacej karty vydanej MŠK Žilina alebo pre vozidlá vopred ohlásených návštevníkov podujatia. Parkovanie pre autobusy a autá divákov hostí je na parkovacej ploche pred sektorom hostí na severnej tribúne. Vjazd na parkovaciu plochu je z ulice Ľavobrežná.