Kontaktné údaje

Adresa

MŠK Žilina a.s.
Športová 9, Žilina, 010 01
Slovenská republika

Telefón

+421 41 5622 280

Fax

+421 41 54 24 958

IČO

36419320

DIČ

2021840524

IČ DPH

SK 7020001010

Akciová spoločnosť MŠK Žilina, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddieli Sa, zložka číslo 10412/ L.