FO - 2% z Vašich daní pre rozvoj nových talentov z Akadémie MŠK Žilina

FO - 2% z Vašich daní pre rozvoj nových talentov z Akadémie MŠK Žilina

  • 27. 02. 2019
  • MŠK Žilina
  • článok
POSTUP KROKOV PRE FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI ZA ROK 2018 SAMÉ PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE V ROKU 2019:

1.Vypočítajte si:


a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa:

a) v daňovom priznaní typu A je to strana 5 – VIII. oddiel

b) v daňovom priznaní typu B je to strana 11 – XII. oddiel


Údaje potrebné na vyplnenie sú nasledovné:

Obchodné meno (Názov): One for all, občianske združenie
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 30858151
Sídlo: 821 08 Bratislava, Kvačalova 10


3. Prosíme Vás, o zaškrtnutie v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, keďže bez týchto údajov nebudeme môcť Vami poslanú sumu prideliť nášmu klubu. Zároveň Vás prosíme o zaslanie informácie - o venovaní % z dane poslať na e-mailovú adresu: venuj2@mskzilina.sk. Do mailu stačí uviesť zaslanú sumu a meno.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3. 2019) na váš daňový úrad a v tomto termíne zaplaťte daň z príjmov.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

ĎAKUJEME!