Zamestnanec - 2% z Vašich daní pre rozvoj nových talentov z Akadémie MŠK Žilina

Zamestnanec - 2% z Vašich daní pre rozvoj nových talentov z Akadémie MŠK Žilina

  • 27. 02. 2019
  • MŠK Žilina
  • článok
POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE 2% (3%) PRE ZAMESTNANCOV, KTORÍ POŽIADALI SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA ZAPLATENÝCH PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV.

1. Požiadajte zamestnávateľa po výplate za 3/2019, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

3. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

Prosíme Vás, o zaškrtnutie v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, keďže bez týchto údajov nebudeme môcť Vami poslanú sumu prideliť nášmu klubu. Zároveň Vás prosíme o zaslanie informácie o venovaní % z dane poslať na e-mailovú adresu: venuj2@mskzilina.sk. Do mailu stačí uviesť zaslanú sumu a meno.

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických osôb si stiahnite tu.


4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4. 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Adresu si nájdete na: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost


5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

ĎAKUJEME!